Skyltar

Utrymningsskyltar som visar vägen ut är viktigt när det är en nödsituation. För att man ska kunna utrymma snabbt och säkert, och även när det är strömavbrott, ska skyltarna vara efterlysande.

Även brandsläckningsutrustning ska markeras med skyltar så man lätt kan se vart dem finns.

Vid en fara, risk eller ett hinder, ska dessa markeras med gula varningsskyltar så man enkelt kan se om det är gasflaskor godstrafik osv.

Taktila skyltars egenskaper ökar möjligheten för personer att orientera sig på egen hand gällande utrymningsvägar. Tillgänglighet i offentlig miljö är en demokratisk rättighet.