inlägg taggade "varningsskyltar"

Nya varningsskyltar

Från den 1 juni 2015 gäller AFS 2014:40. Den nya lagen innebär att dem gul/svarta varningsskyltarna för kemiska risker istället är röd/vita med samma symbol. Detta gäller även varningsskylten för gasflaskor under tryck. Gamla skyltar måste bytas ut senast 1 juni 2019.

Läs mera