inlägg taggade "Gesällbrev"

Gesällbrev

Gesällbrev

Gesällbrev tilldelat till Per Sjögren som i enlighet med fastställda provbestämmelser visat sig inneha goda grundkunskaper i Låssmedsyrket.

Läs mera