Säkerhetsbesiktning

Med oss på Sjögrens kan ni skriva ett avtal; Säkerhetsbesiktning Lås, vilket innebär att vi gör en grundlig årlig genomgång av ditt företags lokaler, era lås och övrig säkerhetsutrustning. Vi är väl införstådda med aktuella försäkringsvillkor.

Efter besiktningen och eventuella åtgärder kan vi därför garantera att såväl befintliga som eventuella ombyggda lokaler fortsätter att nå upp till villkoren för ett fullgott försäkringsskydd.

En utförlig rapport ingår i besiktningen. Där redogör vi för företagets skydd, eventuella punkter som måste åtgärdas samt ger ytterligare rekommendationer.