Nödutrymning

När det är ett mindre antal personer