GDPR

Information angående nya lagen Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) som börjar gälla fredag den 25maj 2018

Med anledning av den nya Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, även känt som GDPR), som börjar gälla den 25:e maj 2018 kommer vi på Sjögrens Lås & Brandskydd AB att uppdatera vår integritetspolicy.
Integritetspolicyn kommer att innehålla information om:

  • Vilka personuppgifter som vi samlar in, använder, sparar och varför vi gör detta
  • Hur vi skyddar dina personuppgifter
  • Vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter
  • Våra lagliga skyldigheter i relation till användandet av dina personuppgifter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Så som att få ut vilka uppgifter vi har och att begära att vi raderar uppgifterna. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter får du gärna kontakta oss.

Sjögrens Lås & Brandskydd AB
Väderumsvägen 10
572 36 Oskarshamn

info@sjogrenslas.se