SBA

SBA; eller Systematiskt Brandskyddsarbete som det står för, handlar om att man ska arbeta med att förbrygga eventuell brand, och om det ändå skulle hända, att man kan minimera skadorna.

Om du äger en fastighet eller bedriver en verksamhet säger Lagen om skydd om olyckor att man måste arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Arbetar du inte med detta idag, kan vi hjälpa dig med att komma igång med rutinerna.