Säkerhetsbesiktning

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är ett företag skyldigt att varje år kontrollera sitt brandskydd. Vi på Sjögrens är certifierade för att utföra denna typ av kontroll.

Ett avtal om Säkerhetsbesiktning Brand innebär att vi årligen gör en grundlig genomgång av ditt företags lokaler. Bland annat kontrolleras utrymningsvägar, lagstadgad skyltning, skyddsutrustning och larm. Vi passar också på att utföra årlig besiktning och service av ditt företags brandredskap, så som omladdning av brandsläckare osv.

Efter genomförd Säkerhetsbesiktning lämnar vi en utförlig rapport. Där redogörs för företagets brandskydd, eventuella punkter som måste åtgärdas samt ytterligare rekommendationer.