Brandtätning

Brandtätning ska utföras så att brand och rök inte ska sprida sig. När man gjort en gemonföring eller borrat ett hål om det är en brandcellsvägg.
Det finns olika tillvägagångsätt att brandtäta, om det är stora hål man ska täta så finns det skivor man kan använda sig utav, eller massa som man sprutar in.

Två brandtätningar som vi på Sjögrens gjort.